LIIPRID.ee intervjuu Riho Vjatkiniga: raudteelõik Ristini on plaanis valmis saada 2024. aasta lõpuks

Mõni aasta tagasi valmis Haapsalu raudtee taastamise esimene etapp, milleks on Riisipere-Turba raudteelõik. Edasi on liigutud projekteerimistööde hangetega ning mõni päev tagasi esitati Haapsalu-Saunja raudtee projekteerija leidmiseks neli pakkumust. Millal võiksime jõuda rongiga Ristini ning kuidas edenevad projektid raudtee jõudmisega sihpunkti Haapsaluni ning Rohukülani arvestades, et meil on Eestis ja maailmas käimas mitu kriisi korraga? Seda uurisime AS Eesti Raudtee ehitusdirektor Riho Vjatkinit. 

AS Eesti Raudtee kuulutas tänavu aprilli lõpus välja Turba-Risti raudteelõigu ehitushanke, kas see tähendab sisuliselt seda, et kõik vajalikud ettevalmistavad tööd saavad tehtud ning üsna varsti võib minna järgmise etapi ehituseks?

Jah, me kuulutasime välja ehitushanke, mis hõlmab raudteede ehitust Turbast kuni Ristini. Sügisepoole on ees ootamas veel kaks suuremat hanget, mis puudutavad kontaktvõrgu ehitust ja veoalajaama rajamist Ristile. 

Järgmine etapp on 13,5-kilomeetrit, milliseid töid selle etapi raames ära tehakse? Kõige suurem ja mahulisem töö on tõenäoliselt Ellamaa raudteeviadukt?

Kogu see lõik hõlmab lisaks raudteetele ka Ellamaa viadukti ehitust, mis läheb üle riigimaantee. Samuti on selle hanke raames kaks platvormi. Raudteetööd ja üsna oluline osa on tegelikult ka mullatöödel. Antud lõik läbib Turba raba, mis projekti kohaselt tuleb meil kõik välja kaevata ja seal rajada üsna suur ning mahukas muldkeha. 

Kui me räägime korraks Ellamaa ülesõidu raudteeviaduktist, siis see peab nõuete kohaselt olema 7-meetrit kõrge. Miks nii kõrge nõue?

See on Transpordiameti nõue. See riigimaante on arvestatud ebakabariitsete veoste nii öelda läbi laskmiseks. 

Meil on Eestis ja maailmas käimas üsna  mitu kriisi korraga, kas nendest kriisidest võib tuleneda ohte Haapsalu raudtee ehitusele? A’la ehitushindade kallinemine jne. 

Tänane hange näitas, et ehitushindade kallinemise osas seda kriisi mõju meil sellisel kujul ei ole nagu me võib olla kartsime ja ootasime. Aga nagu ma ütlesin, siis tulemas on veel kontaktvõrgu hange ja veoalajaama hange, et nende tulemusi ma ei oska täna veel ennustada. 

Aga jah, küll on meil mitmed töövõtjad olemasolevates lepingutes andnud teada force majori mõjudest ja muudest oludest. Kindlasti see meil ehitustööde käigus võib omada mingit mõju.

Kui raudteelõik Ristini saab valmis, siis, mis saab sealt edasi? Kas kuulutatakse kohe välja järgmised hanked Rohuküla suunal või tuleb ka seal lõik-lõigu haaval edasiminek?

Hetkel me tegeleme projekteerimisega, millele on meil antud rahastus ja riigi poolt suunis. Ehituse kohapealt kahjuks ei oska vastata, kuna antud tegemist on riigitellimusega ja sealt edasi ei ole meil hetkel veel teadmist rahastuse ja kõige muuga seonduva osas. 

Ja viimaseks. Kui nüüd prognoosida, millal võiks valmis saada lõik Ristini?

Lõik Ristini on meil plaanis valmis saada 2024. aasta lõpuks. 

Ja sealt edasi sõltub, kuidas valitsus otsustab?

Absoluutselt. Loomulikult on Eesti Raudtee valmis kõikide töödega edasi minema koheselt kui meil on antud suunis ja võimalik rahastus ning me oleme olemas.