LIIPRID.ee INTERVJUU REIN RIISALUGA: Riisipere-Turba raudteelõik on valmimas, käimas on keskkonnamõjude hindamine Rohuküla suunal

Teisipäeval, 2. juulil 2019 jõudis raudtee otsaga taaskord Turbasse. Uurisime SA Läänemaa raudteeprogrammi direktorilt, Rein Riisalult, kuidas minnakse raudteega edasi Haapsalu suunas.

Haapsalu raudtee esimese etapi ehitustööd said teisipäeval märgilise tähenduse, raudtee jõudis otsaga Turbasse. Mis tunne on teil, kui selle projektiga pidevalt tegelejal, seda momenti näha?

See teeb kindlasti head meelt. Esiteks tööd on ajakavas ja teiseks see suur lubadus, mis on poliitikute ja ka Eesti Raudtee poolt välja lubatud inimestele, et rong jõuab Turbasse selle aasta lõpuks on jätkuvalt graafikus.

Kas olete kursis, kas Turbasse planeeritakse ka teist rööpapaari, et tulevikus rongid mööduda saaksid või on see praegu planeeritud ainult ühe teelisena?

Kuna Haapsalu raudtee taastamine on jagatud kahte etappi, kõigepealt Riisiperest Turbani ja siis Turbast edasi, siis esimese etapi raames tegelikult teist teed ei planeeritud, sest esimene etapp võis jääda ka viimaseks. Teadmise poolepealt. Teise etapi ettevalmistustööd on käimas, siis Eesti Raudtee on juba planeerinud liiklusgraafiku selle järgi, kus peaksid olema rongide möödumisteed nii, et läbilaskevõime sellel lõigul oleks optimaalne.

Ma hetkel ei tea, et Turbasse oleks teist rööpapaari vaja aga see kõik sõltub sellest, kui palju hakkab ronge kunagi Haapsallu käima ning see kui palju hakkab rõnge käima sõltub sellest, kui palju on reisijaid. Hetke seisuga sinna teist teed ei planeerita aga kui tõepoolest tekib ühel hetkel arusaam, et rong on väga populaarne nii Harjumaa, Läänemaa kui ka Tallinna-Haapsalu vahel reisijatele ning liikumisgraafiku tihendamiseks on möödumis võimalusi vaja teha, siis ma ei välista, et selline ajalooline kaheteeline lõik Turba jaamas tekib taas.

Mis kuupäeval praeguste plaanide kohaselt peaks Riisipere-Turba lõik täielikult valmima?

Oluline on teada, et käesoleva aasta detsembri teisel nädalal muutub rongiplaan kõikidel rongidel. Seoses sellega, et kord aastas vaadatakse raudteel sõiduplaanid üle. See annab võimaluse detsembri poolest lisada ka rongid Riisipere asemel Turbasse.

Raudtee saab kindlasti varem valmis, sest enne reisijatevedu peab hakkama seda katsetama. Selleks, et see raudteeinfrastruktuur vastab nõuetele, siis rongid teevad ilma reisijateta tühisõte juba kindlasti novembrikuus, võib olla osaliselt juba ka oktoobris.

Kuidas planeeritakse raudteed Turbast edasi. Kas ehitatakse etapp etapi kaupa ehk siis kõigepealt Ellamaani ja sealt edasi või on plaan hoopis ühe soojaga minna Haapsaluni välja?

Tegelikult see üks soe oleks kuni Rohukülani välja, kui nii vaadata. Aga kindlasti järgmine samm peaks olema Haapsaluni välja. Sellepärast, et Haapsalu oleks pärast Turbat järgmine kõige suurem koht ja see on kindlasti ka olnud siht. Riisipere-Turba on olnud erinevatel ajaetapidel selline pilootprojekt, esimene etapp.

Järgmine samm peaks kindlasti olema Haapsaluni välja. Praktikas tähendab see seda, et kindlasti peaks tellima ja korraldama nüüd raudtee projekteerimise Rohukülani välja. Siis juba vaatama, kuidas on rahastus, kas on võimalik ehitada kõigepealt Haapsaluni ja siis eraldi Rohukülani või on mõistlik ära teha kohe Rohukülani raudtee.

Kuuldatavasti toimus teil hiljuti kohtumine Eesti Raudteega. Mis sellel kohtumisel arutelu all oli?

Me tegelikult oleme väga regulaarselt suhtlemas Eesti Raudteega nii juhatuse kui ka spetsialisti tasandil. Just selle eesmärgil, et SA Läänemaa on nüüd praegu enda peale võtnud ettevalmistutööde tegemise, mis puudutab Turba ja Rohuküla vahelise raudtee rajamist.

Hetkel on käimas keskkonnamõjude hindamine, mis peaks selle suve teises pooles jõudma avaliku aruteludeni. Lisaks sellele oleme sihtasutuses plaani võtnud tellida selliseid uuringuid näiteks, kuidas Ellamaal rongiliikluse taastamise tagajärjel peaks välja nägema hakkama autode liiklus. Sarnane projekt on plaanis Paliveres. Eelkõige selle poolepealt, et ka Paliveres on selle kümmnekonna aasta jooksul asustus muutunud. Asustus on ühelpool ja teiselpool raudteed laiali valgunud. Kuidas seda asustust mitte läbi lõigata ja kuidas Palivere inimesed saaksid kõige mugavamalt jätkata oma elukeskkonnas, kuhu rong lisanduks.

Ehk siis me teeme selliseid töid ja arusaadavalt SA Läänemaa ei hakka raudteed ehitama. Seda hakkab ehitama Eesti Raudtee. Seetõttu me kooskõlastame ka oma tegevusi, et need arutelud ja diskussioonid, erinevate eskiiside tegemised, mis tuleb nii või naa teha, et need täna ära teha, need võtavad ka üksjagu aega ning siis kui läheb reaalselt raudtee projekti tegemiseks ja ehitamiseks, siis oleksid juba sellised põhitööd tehtud.

Ja lõpetuseks, mis rong Turbast edasi võiks minna? Kas elektrirong või pigem diiselrong?

Kindlasti on see elektrirong. See kaalutlus, et kogu see lõik tuleks elektripeale on juba üksjagu aegu tagasi ära tehtud. Just sellel eesmärgil, et kuna elektrionge Eestil on veeremine rohkem, kui diiselronge kasutada, siis selle asemel, et osta täiendavaid diiselronge Haapsalu jaoks on mõistlikum olemas olevaid elektrironge kasutada ja pikendada Riisipere Turba ronge edasi Haapsalu Rohuküla suunas.