Norra/EMP fond toetas tasuvusuuringu läbiviimist

Haapsalu raudtee lugu – 30.07.2009: EAS rahuldab projekti “Ühistransporditeenuse pakkumise parandamine Lääne-Harjumaal ja Läänemaal” taotluse.
Haapsalu raudtee lugu – tasuvusuuring näitas, et nii Riisipere-Turba kui ka Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee taastamine on sotsiaal-majanduslikult tasuv.