LIIPRITE EKSTRA: Henn Põlluaas EKRE: Haapsalu raudtee kunagine ära lõpetamine on ääretult kahetsusväärne

Liiprid, mis võiksid kõnelda erisaate Valimised 2017 tegemise raames tegime intervjuu ka EKRE esindajaga Henn Põlluaasaga, kes kandideerib Saue vallas. Tema intervjuu saatesse ei mahtunud, kuid lisame selle kodulehele vaatamiseks ja lugemiseks.

Saue vald on kasvamas nagu teisedki vallad. Teil on raudtee ja rongiliiklus olemas, kuidas ja kas aitate enda poolt kaasa raudtee rajamisele Turbasse ja Ellamaale?

Ma olen Riigikogus Tallinn-Haapsalu raudtee saadikute toetusrühma liige ja minu meelest tõe poolest tuleb raudtee taastada. See, miks ta kunagi 20 aastat tagasi ära lõpetati ääretult kahetsusväärne, sest sõitjaid oli. Inimestel on vaja liikuda. Pääseda on vaja kooli ja töökohta.

Täna tõesti Riisiperest edasi on transpordi ühendused üsna halvad. Eriti, kui arvestada Turba, mis on veidi suuremgi, kui Riisipere sinna rong ei sõida ja ka edaspidi on erinevaid asulaid, kus inimesed vajavad liikumist. Eriti nüüd, kui meil on tulemas suur ühendvald ja kõik need inimesed peavad pääsema ka keskusesse Saue linna.

Miks peab ehituse esimene etapp ulatuma Turbani, mitte Ellamaani? Esimesel juhul tooks see kaasa ebamugavuse bussidelt rongidele ümberistumisel ning suureneva autode voolu Turba asulas?

See on väga hea küsimus. Tõepoolest võiks ju alustada kohe selle projektiga suuremalt ja uhkemalt. Teha ta korraga ära. Osaliselt on see loomulikult raha küsimus aga heal tahtmisel ja eriti, kui eraettevõtjad on lubanud õla alla panna, kasutades ehk ka Euroopa Struktuurifondide, siis võiks selle ehituse teha korraga ja suures mahus.

Kas olete kursis, kui paljud gümnasistid Turbast võiks sõita kooli Sauele?

Saue kooli käib väga palju lapsi teistest ümbritsevatest omavalitsustest (Kernust ja Nissist, eriti Saue vallast) lapsi. Kui meil õnnestub saada riigi gümnaasium siia Sauele, senine gümnaasium muutuks põhikooliks, siis kindlasti oleks põhjust ka sealt kandi lastel mitte sõita nii kaugele välja vaid hakata kõiki käima siin. Neid lapsi on palju ja vajadust on kindlasti.

Nii Turba kui Ellamaa jäävad tulevikus Saue valla piiridesse. Kas raudteel oleks valla inimeste jaoks oluline vaid Tallinna suund või näete midagi olulist nende jaoks ka Haapsalu suunal?

Kindlasti. Elu ei liigu ainult ühes suunas vaid kõikides võimalikes, kindlasti ka raudtee on olemas Haapsalu vahel, siis kindlasti inimesed saaksid tööl käia ka Haapsalus, kaubad saaksid liikuda mõlemas suunas. Nii, et see on tõesti väga vajalik. Tänane transpordi ühendus pehmelt öeldes vilets. Rongile või bussile saamine ei ole kuigi hõlbus. Need probleemid tuleb kõik komplekselt lahendada ja loomulikult selliselt, et ühendvalla inimeste elu läheks paremaks mitte ei muutuks selle ühinemise tagajärjel keerulisemaks.