Teemaplaneering „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine” II eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikud arutelud toimuvad 22.  veebruaril 2016 kell 14 Lääne Maavalitsuses ja Lääne-Nigula Vallavalitsuses samuti 22. veebruaril kell 17.

Kindlasti oleme ka meie kohal avalikul arutelul 22. veebruaril kell 14 Lääne Maavalitsuses ning filmime arutelu ka üles. Lääne Maavalitsuses avalikku arutelu saab näha 22.02.2016 õhtul videoreportaažina nii meie saatesarja kodulehel. Edasi loe SIIT!